Tobias Malm utför gräventreprenad- och skogstjänster åt dig som är privatperson, företag eller myndighet.

T. Malms Skogsvård har mångårig erfarenhet av gräv- och anläggningsarbete och skogsskötsel och utför bland annat följande tjänster:

 • Underröjning
 • Manuell skogsavverkning
 • Gallring
 • Upparbetning av vindfällen
 • Trädfällning
 • Precisionsfällning
 • Avverkning av åkerkanter
 • Skogsvård
 • Skogsskötsel
 • Skogsförvaltning
 • Grävning, till exempel för pool, husgrund, dränering, dikning och trädgårdsanläggning
 • Anläggning av avlopp
 • Från och med 1 augusti 2016 ger beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar rätt till RUT-avdrag för dig som är privatperson.
 • Tobias Malm har de körkort och behörigheter som krävs och är godkänd samt auktoriserad avloppsanläggare. Om du har frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta mig.